Poddavsnitt #19 - Den viktigaste hållbarhetsprofessionen är inköpare

I årets sista ”På tal om inköp” träffar vi och inspireras av hållbarhetsexperten och människorättsjuristen Parul Sharma, som även är ordförande i Amnesty International och
tf Generalsekreterare vid Institutet mot Mutor.

Vi reflekterar över en massa saker, men mest om hållbarhet,
d v s mänskliga rättigheter, antikorruption, miljö och arbetsrätt och hur mutor och korruption intimt hänger ihop med dessa områden.

Visste du t ex att nepotism är den vanligaste korruptionsformen (i Sverige) och att den leder till diskriminering? Att offentlig upphandling globalt sett är mest drabbat av mutor och korruption? Eller att antikorruption är den mest eftersatta hållbarhetsfrågan?

Lyssna och ta del av information och diskussion om den kommande lagstiftning inom EU som fokuserar på värdekedjor (hållbara leverantörskedjor), hur vi igen slår ett slag för det personliga mötet och hur vårt svenska förhållningssätt gör att vi inte riktigt har sjukdomsinsikt när det gäller mutor och korruption.

Trevlig lyssning och God Jul!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna