Vilka är vi?

ProSourcia är ett företag som arbetar med resultatförbättringar. 

  • Inom den privata industrin innebär det lönsamhetsförbättringar på sista raden.
  • Inom den offentliga sektorn innebär det ett ökat värde, som bland annat kan mätas i lägre kostnader, högre kvalitet och/eller effektivitetsvinster.

Alla våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av inköp och har framgångsrikt arbetat som inköpschefer och kategoriansvariga. 

Vår affärsidé är att höja kvalitetsnivån på inköpsarbetet hos våra kunder och därmed förbättra inköpsresultatet (= lönsamheten hos privata företag). Detta gör vi genom att utveckla och applicera innovativa inköpsstrategier, processer och verktyg samt genom att höja kompetensnivån på inköpspersonalen.

"Jag har startat det bolag jag själv sökte efter och önskade fanns när jag var inköpschef.

Ett företag som kan inköp, som kan vara inköpschefens redskap/allierad och avlasta vid arbetstoppar eller komplettera med specifik kompetens.

Som anpassar sig efter kundens behov och lika gärna tar mindre uppdrag som större åtaganden. Som är prisvärda och vars ambition är att tillse att kunderna själv uppnår och överträffar sina målsättningar."

 

Helena Brynolfsson

VD ProSourcia AB