Vilka är vi?

ProSourcia är ett företag som arbetar med resultatförbättringar. 

  • Inom privat sektor innebär det lönsamhetsförbättringar på sista raden.
  • Inom offentlig sektor innebär det resultatföbättringar, som kan mätas i lägre kostnader, högre kvalitet, mindre risk eller ökad effektivitet.

Alla våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av inköp och har framgångsrikt arbetat som inköpschefer, kategoriansvariga eller inköpsanalytiker.

Vår affärsidé är att höja kvalitetsnivån på inköpsarbetet hos våra kunder för att förbättra inköpsresultatet.
Vi gör detta genom att utveckla och applicera innovativa inköpsstrategier, processer och verktyg samt höja kompetensnivån.

"Jag har startat det bolag jag själv sökte efter och önskade fanns när jag var inköpschef.

Ett företag som kan inköp, som kan vara inköpschefens redskap/allierad och avlasta vid arbetstoppar eller komplettera med specifik kompetens.

Som är personlig med hög servicenivå, tillgänglighet och flexibilitet. Som anpassar sig efter kundens behov och lika gärna tar mindre uppdrag som större åtaganden. Som är prisvärd och tillser att kunden uppnår och överträffar sina målsättningar."

 

Helena Brynolfsson

Grundare och ägare av ProSourcia