Vi lyfter inköpsorganisationer

När du vill uppnå bättre inköpsresultat så har vi de tjänster och konsulter som du behöver. Det gäller oavsett bolag, bransch och sektor, och oavsett om du har ett litet behov eller ett stort projekt.

Vi har lösningar för dig som är inköpschef, upphandlingschef och kategoriansvarig, men även för dig som inte har någon inköpsfunktion. Vi erbjuder allt från spendanalyser och införande av kategoristyrning till lågkostnadslandssourcing, uthyrning av inköpsspecialister, coachning och föreläsningar.

Vi är ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora konsultfirmorna, då vi framgångsrikt arbetat med inköp i över 30 år. Vår kombination av lång praktisk operativ erfarenhet med hög akademisk profil gör att vi levererar utmärkta resultat och får det att fungera i praktiken.

I år firar vi dessutom 14 år som inköpskonsultbolag!
 

Inköpsbarometern

2020 års Inköpsbarometer "Coronakrisens effekter på inköpsområdet" är klar och vi riktar ett stort tack till er som deltog i undersökningen!
Läs mer här.

Nästa Inköpsbarometer genomförs 2025 och har du deltagit tidigare kommer en inbjudan per automatik.
Har du inte tidigare deltagit, men vill vara med - anmäl dig nedan och få vår rapport utan kostnad.
 

Podden "På tal om inköp"

För att hålla dig uppdaterad, få tips och inspiration inom inköpsområdet:

Nyheter

2021

Ända sedan jag började arbeta med kategoristyrning 1997, så har det funnits en brist och en större efterfrågan än utbud när det gäller duktiga kategoriansvariga. I en artikel på Inköpsrådet filosoferar jag kring vad orsakerna kan vara och vad vi kan göra åt det.
För faktum är att vi behöver många flera som kan arbeta med förändringsledning och detta överlägsna breda, innovativt och roliga arbetssätt som kallas kategoristyrning.

Läs mer här om Den eviga kompetensbristen

Visa hela nyheten »

Vi står inför en fortsatt osäker höst där förändrade förutsättningar (framför allt när det gäller smittläget) igen kan påverka hur vi lever och arbetar. Som om det inte skulle räcka lurar även andra osäkerheter och faror ständigt i vassen.

Även om vi varken tror eller vill att ytterligare en kris/katastrof ska slå till, så måste vi för våra strategiska behov ställa oss den oundvikliga frågan: Vad gör vi när vår leverantör inte kan leverera?
Hur länge klarar vi oss (innan det tar slut)? Hur mycket kan vi skifta över till andra leverantörer (om vi har ”multiple sourcing”)? Ska vi ändra strategi (om vi har ”single sourcing”)? Behöver vi bygga upp egna säkerhetslager för kritiska behov? Eller ska vi ta hem en del av det vi i dag lagt ut på våra leverantörer?

Läs hela artikel Var beredd på utebliven leverans och med höstens intågande ställ dig frågan: är du förberedd? Vilken är din plan B?

Visa hela nyheten »

Det bubblar kring kategoristyrning inom offentlig sektor i dagsläget, vilket är både väldigt roligt och bra. Fokus är dock fortfarande mer på spendanalys, kategoriansvarig/-team/-plan med mera, och mindre på den omställning och förändringsledning som krävs för att överhuvudtaget få detta på plats, både på kort, men framför allt på lång sikt.

Läs mer här om att kategoristyrning handlar om gammalt hederligt förändringsarbete.
 

Visa hela nyheten »

Flexibiliteten och omställningsförmågan (”flexibility and agility”) har varit påfallande under Coronakrisen. Inte minst inom inköpsområdet. Vad lär vi oss av detta och tar med framgent?

Läs vidare här för att se vad du behöver ha på plats i en flexibel/agil kategoribaserad verklighet där behov/arbetsbelastning även i framtiden kommer att variera.

Visa hela nyheten »

I årets första avsnitt inspireras och imponeras vi av hur Lisa Tamleht (Inköpschef Ersta Diakoni) lyft inköpsverksamheten på Ersta och därmed etablerade förutsättningar för en framgångsrik hantering av inköp under Coronakrisen.

Ta del av hur Lisa, med personal, tagit fram ett standardiserat sortiment för Erstas verksamheter och hur användning av Kanban och servicepersonal lett till med en professionell hantering av inköps-, lager och logistikflödet.

Få tips om hur de gjort för att få med alla på förändringsresan och varför det är av största vikt att inköp jobbar tillsammans med stakeholders, är mån om bra leverantörsrelationer, och kan/förstår hela sin verksamhet för att kunna göra bra affärer.

Därutöver spanar och filosoferar vi om flexibilitet, omställningsförmåga och scenarioplanering.

Lyssna här!
 

Visa hela nyheten »