ProSourcias VD examinator i nytt certifieringsprogram

ProSourcias VD, Helena Brynolfsson, ingår under 2012 i den examinatorgrupp som har till uppgift att certifiera strategiska upphandlare.

 

SOI-certifikatet är en certifiering av kompetens och ambitionen är att bedöma verklig uppnådd kompetens med hjälp av meritbedömning och tester. Syftet är att bidra till att höja professionens status, till förkovran av professionens medarbetare och till kvalitetshöjning inom hela den offentliga sektorn. Dessutom syftar certifieringen till att skapa kvalitetskriterium för arbetsgivare och att lyfta fram tänkbara förnyare.

 

Verksamhet bedrivs av SOI för att skapa medlems- och samhällsnytta och strävan är att skapa ett system som har en bred förankring i upphandlings- och inköpsvärlden, men som också som är så genomarbetat och krävande att det ger en garanti för att de personer som erhållit certifikatet möter höga krav.

 

Övriga examinatorer är:
Björn Axelsson, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm
Magnus Ljung, Förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Thomas Karlsson, Upphandlingschef och processledare i Falun- Borlänge regionen
Egil Nylén, Upphandlingschef Umeå kommun
Björn Bergström, upphandlingsdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län
Svante Axelsson, ordförande för världsfederationen för inköpsorganisationer (IFPSM).

 

Läs mer på SOI:s hemsida

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna