Är de medvetet oförstående eller bara okunniga?

Läs Helena Brynolfsson senaste inlägg om den en brist på kunskap och det ointresse som fortfarande existerar för vårt område och ofta på chefs- och ledningsnivå.

Läs mer här.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna