Har du koll på prissättning?

Pris är starkt förknippat med inköp, men hur duktig är du på prissättning och använder du den kunskapen för att göra ännu bättre affärer?

Min erfarenhet är att vi som inköpare kan bli mycket bättre på att analysera våra inköpskategorier generellt och prissättningsmässigt. Om vi förstår hur prissättningen går till för varor/tjänster vi köper, så ger det oss en input om hur vi ska lägga upp vår inköpsstrategi. Hur vi ska specificera våra upphandlingar, förhandlingar och sedermera mätning och följa upp våra inköp för att säkerställa effekt och resultat.

Läs mer här.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna