Poddavsnitt #13 -  Leverera, leverera, leverera. Och Coronakris på det.

I årets första avsnitt inspireras och imponeras vi av hur Lisa Tamleht (Inköpschef Ersta Diakoni) lyft inköpsverksamheten på Ersta och därmed etablerade förutsättningar för en framgångsrik hantering av inköp under Coronakrisen.

Ta del av hur Lisa, med personal, tagit fram ett standardiserat sortiment för Erstas verksamheter och hur användning av Kanban och servicepersonal lett till med en professionell hantering av inköps-, lager och logistikflödet.

Få tips om hur de gjort för att få med alla på förändringsresan och varför det är av största vikt att inköp jobbar tillsammans med stakeholders, är mån om bra leverantörsrelationer, och kan/förstår hela sin verksamhet för att kunna göra bra affärer.

Därutöver spanar och filosoferar vi om flexibilitet, omställningsförmåga och scenarioplanering.

Lyssna här!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna