ProSourcia Seminars

Seminar #1

Den 16 september 2011 arrangerade ProSourcia ett uppskattat seminarium under rubriken: "Sustainable Business and Increasingly Scarce Resources - the Challenge and the Role of Innovation for Supply Chain Strategists".

 

Huvudtalare för dagen var professor Richard Lamming, som även höll i den avslutande öppna diskussionen. Professor Lammings föredrag tog avstamp i de utmaningar som vi som inköpare står inför i en omvärld med begränsade och minskande tillgångar. Genom att visa på en antal konkreta, tydliga och i en del fall riktigt skrämmande exempel, pekade professor Lamming på innovationen som en viktig kraft för att hitta nya vägar till ett mer hållbart och resurssnålt sätt att arbeta med och styra inköp.

 

Hållbarhetscheferna Martin Johansson från Lantmännen och Pär Larshans från Max Hamburgare var speciellt inbjudna för att dela med sig av sina företags respektive framgångsberättelser, utmaningar och lärdomar inom området.

 

Martin Johansson berättade om arbetet med Lantmännens uppförandekod, en väl genomarbetad modell för kontinuerlig riskbedömning och leverantörsutvärdering. Vilka utmaningar man mött på vägen samt vilka lärdomar och framgångar man har rönt. 

 

Pär Larshans berättade hur hållbarhetsarbetet idag genomsyrar hela Max verksamhet och om hemligheten bakom att de aktiviteter som man gjort relaterade till hållbarhet har visat sig vara de allra mest lönsamma företaget har genomfört. Max har fått stor publicitet för sitt hållbarhetsarbete och även prisats internationellt.

 

Dagen avslutades med en mycket givande öppen diskussion med flera intressanta reflektioner och insikter efter dagens presentationer.

 

ProSourcia vill tacka våra mycket uppskattade talare och även alla deltagare, såväl inköpschefer och kategoriansvariga som representanter från den akademiska världen, för en mycket trevlig, givande och innovativ dag.
 

Professor Richard Lamming, Helena Brynolfsson, Per-Arne Rudberg och Pär Larshans
Professor Richard Lamming, Helena Brynolfsson, Per-Arne Rudberg och Pär Larshans

SEMINAR PROGRAM

The Challenge and the Role of Innovation for Supply Chain Strategists

 

This is a seminar lead by Professor Richard Lamming, an international thought leader within purchasing, supplier relationships and supply chain management, for purchasing and sustainability strategists who want to be innovative and share their experiences, challenges, successes and concerns
.

September 16, 1-5 pm

Old Town, Stockholm
 

Program

13.00 Welcome

13.10 Competition for
          resources
& increased
          global
consumption
            - challenges for
              purchasing

              professionals and
              practical
approaches

14.10 Break

14.25 Case studies

15.25 Refreshments

16.00 Discussions and next
          steps

Martin Johansson, Hållbarhetschef vid Lantmännen
Martin Johansson, Hållbarhetschef vid Lantmännen
Professor Richard Lamming
Professor Richard Lamming