Outsourcing av hela/delar av inköps-funktionen

Vill du ha tillgång till samma kompetens som storbolagen fast till en lägre kostnad och flexiblare lösning?

Vi kan erbjuda dig inköpschefer, analytiker, kategoriansvariga och inköpare med spetskompetens av högsta klass.

Antingen i form av ett abonnemang då vi löpande under året tar hand om dina inköp eller enbart då du har behov (t ex vid större investeringar).