KPI:er och leverantörssamarbete (Supplier Relationship Management)

Mätning, uppföljning och leverantörssamarbete är alla framgångsnycklar för strategisk inköp. Det gäller att mäta rätt saker (och inte bara det som är lätt) och att identifiera vilka leverantörer vi ska lägga våra begränsade resurser på och hur vi ska samverka med dessa.

Det finns enorma möjligheter inom detta område, men få organisationer kommer längre än/bortom transaktioner och avtal, trots att alla vet att uppföljning/leverantörssamarbete leder till innovation, högre effektivitet och minskade kostnader.

Vi bistår och hjälper flera privata och offentliga organisationer årligen med mätning, uppföljning och leverantörssamarbete. Vi anlitas ofta som föredragshållare och vi utbildar även regelbundet studenter och praktiker i ämnet.

Nedan är exempel på hur vi kan förstärka och avlasta din verksamhet så att du ökar kapaciteten på din inköpsavdelning och uppnår ett ännu bättre resultat.

  • Utveckling av KPI:er: förbättrad uppföljning ger bättre resultat.
  • Framtagning av besparingsriktlinjer (vad är en besparing, hur ska det mätas, rapporteras m m).
  • Framtagning av snygga dashboards/rapporter.
  • Identifiering och införande av en tydlig process för leverantörssamarbete.
    • Segmentering, mätning, uppföljning samt leverantörsutveckling.