KPI:er och leverantörssamarbete (Supplier Relationship Management)

Mätning, uppföljning och leverantörssamarbete är alla framgångsnycklar för strategisk inköp, men det gäller att mäta rätt saker och inte bara det som är lätt samt att identifiera vilka leverantörer vi ska lägga våra begränsade resurser på och hur den samverka ska ske.

För hela detta område finns en mängd möjligheter, men få organisationer kommer längre än/bortom transaktioner och avtal, trots att alla vet att detta leder till innovation, högre effektivitet och minskade kostnader.

Vi bistår och hjälper flera privata och offentliga organisationer årligen med mätning, uppföljning och leverantörssamarbete. Vi anlitas ofta som föredragshållare och vi utbildar även regelbundet studenter och praktiker i ämnet.

Nedan är exempel på hur vi kan förstärka och avlasta din verksamhet så att du ökar kapaciteten på din inköpsavdelning och uppnår ett ännu bättre resultat.

  • Utveckla KPI:er: hur förbättrad uppföljning leder till bättre resultat.
  • Mätning av besparingar/andra mätetal för att följa inköpsavdelningens progress.
  • Framtagning av snygga dashboards.
  • Identifiering och införande av en tydlig process för leverantörssamarbete.
    • Styrning, segmentering, mätning, uppföljning samt utveckling.