Införande eller vidareutveckling av kategoristyrning

Precis som med spendanalyser, så har vi sedan 1997 arbetat med kategoristyrt inköpsarbete, vilket gör oss till en av de konsultbolag som längst erfarenhet i ämnet. Vi bistår och hjälper flera privata och offentliga organisationer årligen att komma igång med eller att vidareutveckla sitt kategoristyrningsarbete med exceptionellt bra resultat. Vi anlitas ofta som föredragshållare i ämnet och vi utbildar regelbundet studenter och praktiker i ämnet.

Nedan är exempel på hur vi kan förstärka och avlasta din verksamhet så att du ökar kapaciteten på din inköpsavdelning och uppnår ett ännu bättre resultat.

Införande eller vidareutveckling av kategoristyrning (Category Management)

  • Spendanalys, potentialberäkning och prioritering.
  • Rekrytering/träning av kategoriansvariga och kategoriteam.
  • Utveckling av mallar och kategoriplan samt implementering.