Inhyrning av inköpschef, kategori-ansvarig eller inköpsexpert

Vi kan förstärka och avlasta din verksamhet när du har behov av en inköpschef, kategoriansvarig eller någon annan inköpsexpert.

Vi kan bistå med:

  • Avlastning vid arbetstoppar (t ex upphandlingar, men även att assistera inköpschefen)
  • Interimslösning vid föräldraledighet och vakanser
  • Komplettering eller förstärkning av specifik inköpskompetens (t ex kategoriansvarig eller inköpsanalytiker)