Föreläsningar och kursutbud

Vi anlitas ofta som föredragshållare och utbildar regelbundet studenter i bland annat inköpsstrategi, spendanalys och kategoristyrning.

Nedan är exempel på föreläsningar och kurser som vi kan erbjuda.

Tveka inte att kontakta oss om du har andra behov.
 

Inköpsstrategi

 • Hur utvecklar och implementerar man en affärsplan för inköp?
 • Hur bygger man upp en inköpsavdelning där väldigt lite/inget gjorts? Var börjar man?
   
Kategoristyrning (Category Management)
 • Vad är kategoristyrning? Var börjar man? Hur gör man?
 • Hur gör man spendanalys, kategoriträd, potential-beräkning och prioritering?
 • Hur utser/rekryterar/tränar man kategoriansvariga/ kategoriteams, utvecklar mallar och kategoriplan samt implementerar?

Leverantörssamarbete (Supplier Relationship Mgt)
 • Identifiera och inför en tydlig process för leverantörssamarbete.
  • Styrning, segmentering, mätning, uppföljning samt utveckling.


Förändringsarbete (Change Management)

 • Hur driver man förändringsarbete?
 • Hur får man ledningsgruppen att satsa på inköp?
 • Hur får man stakeholders med sig?
   
Kompetens
 • Vilken kompetens behövs nu och framtiden inom inköpsområdet?
   
Indirekt inköp
 • Utmaningar med indirekta inköp och hur de kan överbryggas.
 • Exempel på framgångsrika case.

Spendanalys

 • Förstå möjligheter och utmaningar med spendanalys.
 • Ta fram ett kategoriträd och spendanalys för din verksamhet.
 • Förstå hur spendanalyser kan användas för att utveckla proaktiva inköpsstrategier och att det är en förutsättning för kategoristyrt inköpsarbete.
 • Förstå värdet av en mer omfattande analys.
 • Förstå nyttan av ett strukturerat och regelbundet arbetssätt. Med eller utan system.
   

Mätning och uppföljning

 • Hur tar man fram KPI:er för en inköpsfunktion?
 • Hur kan förbättrad uppföljning ge ett bättre resultat.
   
Inköpsorganisationer
 • Skillnader och fördeler/nackdelar med olika lösningar.


Upphandling

 • Upphandlingsprocessen – från behov till avtal och uppföljning.
 • LOU och LUF​.
   

Investeringsupphandlingar

 • Vad skiljer från andra upphandlingar? Vad ska man tänka på?