Föreläsningar och kursutbud

Vi anlitas ofta som föreläsare inom privat och offentlig sektor. Både när det gäller stora konferenser, men även när det gäller skräddarsydda inspirationsföreläsningar för enskilda inköpsfunktioner.
Vi utbildar även regelbundet studenter i bland annat inköpsstrategi, kategoristyrning och mätning/uppföljning.

Nedan är exempel på föreläsningar och kurser som vi kan erbjuda, men kontakta oss gärna om du har andra önskemål och behov.

Förändringsledning/-arbete (Change Management)

 • Hur tar du inköpsavdelningen till nästa nivå?
 • Hur leder du inköpsavdelningen genom ständiga förändringar?
 • Vilka förändringsmodeller går att applicera?
 • Hur får du ledningsgruppen att satsa på inköp?
   
Kategoristyrning (Category Management)
 • Vad är kategoristyrning? Var börjar man? Hur gör man?
 • Fallgropar och framgångsfaktorer.
 • Hur tar du ditt kategoristyrda inköpsarbete till nästa nivå?
 

Inköpsstrategi

 • Hur utvecklar och implementerar du en affärsplan för inköp?
 • Hur bygger du upp din inköpsavdelning? Speciellt om väldigt lite/inget gjorts? Var börjar du?
   
Leverantörssamarbete/-utveckling
(Supplier Relationship Mgt)
 • Identifiering av affärskritiska leverantörer och införande av en leveratörsuppföljningsmodell.
  • Segmentering, mål, mätetal, mätmodell, mätning, uppföljning och utveckling.
    
Indirekt inköp
 • Utmaningar med indirekta inköp och hur de kan överbryggas.
 • Exempel på framgångsrika case.

Spendanalys

 • Vad är spendanalys? Var börjar man? Hur gör man?
 • Möjligheter, utmaningar, fallgropar och framgångsfaktorer.
 • Varför är spendanalys en förutsättning för strategiskt inköpsarbete, kategoristyrning och framgångsrika upphandlingar?
 • Värdet av mer omfattande analys och nyttan av ett strukturerat och regelbundet arbete med spendanalys. Med eller utan system.
   

Nyckeltal, mätning/uppföljning och rapportering

 • Utveckling av nyckeltal, mål, mätmodeller och dashboards.
 • Hur kan förbättrad uppföljning ge bättre resultat?
   
Inköpsorganisationer
 • Skillnader och fördeler/nackdelar med olika lösningar.
   

Investeringsupphandlingar

 • Vad skiljer från andra upphandlingar? Vad ska man tänka på?
   
Kompetens
 • Vilken kompetens behövs inom inköpsområdet nu och framtiden?