Coachning av kategori- och inköpschefer

Vi coachar flera inköps- och kategorichefer löpande inom både privat och offentlig sektor.
ProSourcias VD är även mentor i American Chamber of Commerce Mentoring Program och har tidigare varit mentor i Novare/Veckans Affärers mentorprogram.

Behöver du stöd eller behöver din personal handfast coachning för att snabbare komma vidare till nästa steg?
 

För inköpschefer

Utbildning och seminarier i all ära, men snabbast omvandlas ny kunskap till kompetens när man åtnjuter on-the-job training. Vi har i dagsläget flera inköpschefer inom privat och offentlig sektor som vi coachar.

Vi tar inte över dina eller din personals arbetsuppgifter, men hjälper dig/dem att snabbare ta sig över tröskeln för att ta tag i nya arbets-uppgifter eller utmaningar som annars lätt blir liggande för man vet inte riktigt var och hur man ska ta sig vidare.

Exempel på detta kan vara:

 • Få hjälp med att vässa din inköpsstrategi, finns det möjligheter du missat? 
 • Hur tar du din inköpsavdelning till nästa nivå?
 • Få ledningen/verksamhetens uppmärksamhet - internförsäljning/ompositionering av inköpsavdelningen.
 • Erhålla mer av befintliga resurser - öka kompetens och arbetsglädje.
 • Implementations- och förändringsarbete, vilka verktyg kan du använda?
 • Sourcing av egna märkesvaror, hur gör man, var börjar man?

För kategorichefer

Vi ger dig on-the-job training så att du snabbare och mer varaktigt tar dig över tröskeln och kan ta tag i nya arbetsuppgifterna eller utmaningar som annars lätt blir liggande för du vet inte riktigt var och hur du ska börja.

Exempel på detta kan vara:

 • Få hjälp med att utveckla din kategoriplan, finns det möjligheter du missat, har du med alla delar?
 • Hur får du ditt kategoriteam med dig?
 • Har du aggregrat och analyserat tillräckligt mycket med data/information?
 • Finns det kompetenser du behöver vässa till?
 • Hur får du kategoriplanen att hänga ihop med den dagliga verksamheten och undviker att det blir en pappersprodukt?