Övriga tjänster

Nedan är exempel på hur vi kan förstärka och avlasta din verksamhet så att du ökar kapaciteten på din inköpsavdelning och uppnår ett ännu bättre resultat.

Utveckling och framtagning av egna märkesvaror
 • Sourcing av produkter från lågkostnadsländer (LCC).
   
Kompetensutveckling av inköpspersonal
Utveckling/implementering av leverantörsuppförandekod
 • Tillse att leverantörsuppförandekoden ger effekt och inte blir pappersprodukt.
   
Utveckling av policys, mallar och riktlinjer
 • Inköpspolicy, etiska riktlinjer, leverantörs-uppförandekod, mallar för anbudsinfordran, m m. 
Utvärdering och införande av inköpssystem
 • Förstudie för P2P lösning (eHandel).
 • Kravställning, upphandling och implementering av olika inköpssystem (P2P, avtalsdatabas, och spendanalys).
   
Outsourcing av verksamhet
 • Framtagning av underlag, upphandling och implementering.


Upphandling 

 • Kategorispecifik upphandling (allt från råvaror, insatsvaror, emballage till Facility Management och andra indirekta inköp).
 • Investeringsupphandlingar - vad skiljer från andra upphandlingar, vad ska man tänka på?