Översyn eller ompositionering av inköpsverksamheter


En förutsättning för strategisk inköp är att ha ett syfte, en riktning och mål för sin inköpsverksamhet. Vi bistår och hjälper flera privata och offentliga organisationer årligen med just det med exceptionellt bra resultat.

Oftast är handlar det om en större översyn, effektivisering och strukturering av inköps-/ upphandlings-funktionen. Antingen i form av uppbyggnad av en strategisk inköpsfunktion/ompositionering från upphandlingsstyrd inköpsverksamhet till kategoristyrt inköpsarbete, eller ett mindre uppdrag inom samma område. 

Nedan är exempel på hur vi kan förstärka och avlasta din verksamhet så att du ökar kapaciteten på din inköpsavdelning och uppnår ett ännu bättre resultat.

Ta tag (eller ett omtag) i övergripande inköpsfrågor:

  • Göra en översyn av inköpsverksamheten (ta fram eller vidareutveckla inköpsstrategin, införa kategoristyrning och bygga upp en strategisk inköpsavdelning).
  • Göra en ompositionering av inköpsorganisationen (från upphandlingsfokuserat inköp till kategoristyrt inköpsarbete).
  • Förbättra lönsamheten genom bättre inköp