Översyn eller ompositionering av inköpsverksamheter


En förutsättning för strategisk inköp är att ha veta var man är och vart man ska, det vill säga ha full koll på nuläget, men även målet. Få inköpsfunktioner i Sverige har detta klart för sig.

Vi gör årligen ett flertal genomlysningar/översyner både inom privat och offentlig sektor. Syftet är oftast att bygga upp en strategisk inköpsfunktion eller att genomföra en ompositionering från upphandlingsstyrt till kategoristyrt inköpsarbete med en önskan om att bli mer effektiv, göra bättre affärer och minska kostnaderna (förbättra lönsamheten).