Varför anlita oss?

När du vill uppnå bättre inköpsresultat så har vi de tjänster och konsulter som du behöver. Det gäller oavsett bolag, bransch och sektor, och oavsett om du har ett litet behov eller ett stort projekt.

Vi är ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora konsultfirmorna, då vi framgångsrikt arbetat med inköp i över 30 år i stora och små bolag, nationellt och internationellt, privat och offentlig sektor, i flera olika branscher och med olika inköpsområden.
 

Då vi har haft de roller vi stöttar har vi bra insyn i vilka utmaningar och behov man kan ha som inköpschef eller kategoriansvarig och på vilket sätt man kan behöva avlastning, förstärkning och support.


Vår kombination av lång praktisk operativ erfarenhet med hög akademisk profil gör att vi levererar utmärkta resultat och får det att fungera i praktiken, det vill säga vi utvecklar realistiska strategier som leder till konkreta resultat och får personalen med oss.

 

Vi är bra på att genomdriva förändringar och lyfta inköpsavdelningar.