Våra kunder

Vi jobbar med alla typer av branscher och är en av de få konsultbolag som har kunder inom både privat och offentlig sektor.

Vi har sedan starten 2010 haft ett 100-tal kunder, allt från stora globala koncerner till små organisation inom nedanstående branscher/industrier/områden.

Vi hanterar alltid våra kunder med stor respekt och delger eller åberopar därför aldrig kunders namn i marknadsföring eller presentationer.

 • Läkemedel
 • Detaljhandel
 • Bygg
 • Elektronik
 • Bank och investment
 • Livsmedel och lantbruk
 • Tillverknings- och bilindustri
 • Förpackning
 • Personaluthyrning
 • Skog
 • Utbildning
 • IT och telekom
 • Kommunikation och media
 • Logistik, transport och drivmedel
 • Kommuner, Regioner och statliga verk
 • Kommunalt och statligt ägda bolag