Våra kunder

Vi jobbar med alla branscher och är en av de få konsultbolag som har kunder inom både privat och offentlig sektor. Våra kunder är allt från stora koncerner till små bolag inom följande branscher/industrier/områden:

 • Läkemedel
 • Detaljhandel
 • Bank och investment
 • Livsmedel
 • Personaluthyrning
 • Lantbruk
 • Skog
 • Utbildning
 • IT och telekom
 • Kommunikation
 • Logistik
 • Bygg
 • Elektronik
 • Kommunal förvaltning/verksamet
 • Landsting
 • Statlig myndighet/verksamhet
 • Statligt ägda bolag