Växla upp ditt inköpsarbete

Coronakrisen har synliggjort både styrkor och svagheter avseende våra inköpsfunktioner och vårt inköpsarbete. Styrkorna klargör tydligt vinsterna och nyttan med att prioritera inköpsområdet, medan svagheterna pekar på stora kostnader och risker vi utsätter oss för om prioritering inte görs.

För att åtgärda dessa brister, som Coronakrisen synliggjort, har vi tagit fram fem skräddarsydda erbjudanden. De sammanfattas i fem påstående nedan. Om alla påståenden stämmer in på er inköpsverksamhet – grattis! Om inte, så är det dags för er att agera. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

 1. Vi har koll på våra strategiska inköpsbehov och leverantörer
  Alla behov, allt material, alla tjänster och leverantörer.
 2. Vi har en försörjningsstrategi/-plan på plats
  Som säkrar volymer, leveranser och håller när en kris med kraftigt förändrade förutsättningar slår till.
 3. Vi har ett nära samarbete med våra strategiska leverantörer
  Som utöver bra affärer, säkrar bra relationer, dialog och utveckling.
 4. Vi arbetar kategoristyrt med vårt inköp
  Slår en ny kris till så har vi de kunskaper och kanaler som behövs för att skaffa fram material/tjänster.
 5. Vår ledningsgrupp kan inköp
  Vi åtnjuter ett stort förtroende internt och får både gehör och tillräckliga resurser för att bedriva ett professionellt inköpsarbete.