Pågående och planerade undersökningar

2020 års Inköpsbarometer om Coronakrisens effekter på inköpsområdet genomförs just nu.

Alla våra undersökningar görs tillsammans och i nära samarbete med duktiga inköps-/ upphandlingschefer och kategorisvariga.

Vill du delta och erhålla en förstklassig rapport utan kostnad?