Pågående och planerade undersökningar

2018 års Inköpsbarometer genomförs just nu och ämnet i år är hållbart inköp.

Alla våra undersökningar görs tillsammans och i nära samarbete med duktiga inköpschefer, upphandlingschefer och kategorisvariga som dagligen arbetar med dessa frågor och inköpsområden.
Vi lyssnar på våra kunder och genomför de undersökningar som inköps- och upphandlingschefer efterfrågar.

Vill du delta och erhålla en förstklassig rapport utan kostnad?