Genomförda undersökningar

Vi har genomfört undersökningar och publicerat rapporter inom följande inköpsområden: 

  • Spendanalys
  • Category Management
  • Spend Management
  • Inköpsstrategi
  • Mätning och uppföljning inom privat och offentlig sektor
  • IT-inköp
  • Telefoniinköp

Om du inte hittar den rapport du söker – kontakta oss så kan vi hjälpa dig att genomföra den undersökning just du har behov av.