Genomförda undersökningar

Vi har genomfört Inköpsbarometern sedan 2012 inom följande inköpsområden: 

  • Coronakrisens effekter på inköpsområdet 2020
  • Hållbart inköpsarbete, 2019
  • Spendanalys, 2017
  • Category Management, 2016
  • Spend Management, 2015
  • Mätning och uppföljning inom privat och offentlig sektor, 2012 och 2014
  • Inköpsstrategi, 2012
  • IT-inköp, 2012
  • Telefoniinköp, 2012

Om du inte hittar den rapport du söker – kontakta oss så hjälper vi dig att genomföra den undersökning just du har behov av.