Vi vill samarbeta med dig

Hela idén med Inköpsbarometern bygger på att vi tror på samarbete och att vi alla vinner på att dela med oss av information och erfarenheter.

Vi vill genomföra undersökningar och benchmarking som du har behov och nytta av. Vi vill därför veta vad du vill att vi ska undersöka och prioritera.

 

Vill du hjälpa oss utveckla fler produkter/tjänster och bidra till Inköpsbarometerns undersökningsagenda? Eller har du andra idéer som du vill att vi ska ta tag i?