Välkommen till Inköpsbarometern​®

Inköpsbarometern är Sveriges enda benchmarking site för inköp.

Den vänder sig till inköpschefer/upphandlingschefer som vill maximera sin inköpsavdelnings bidrag till verksamheten.

Med Inköpsbarometern kan du jämföra din inköpsverksamhet med andras för att identifiera möjligheter och påvisa potentialer till förbättring. Du får tillgång till aktuell, relevant och verksamhetsbaserad information.

Då vi tror på samarbete och att alla vinner på att dela med sig av information och erfarenheter så får alla som deltar i våra undersökningar vår rapport utan kostnad.

 

Nästa Inköpsbarometer

Vill du vara med i vår nästa undersökning?
Och som tack för hjälpen få en förstklassig rapport utan kostnad?

 

Dåligt med tid?

Inköpsbarometerns undersökningar är korta.

De innehåller 10-15 frågor och tar 5-10 minuter att besvara.

" Idén till Inköpsbarometern fick jag när jag arbetade som Koncerninköpschef på Lantmännen och slet med att hitta relevant benchmarking för min verksamhet.

 

Jag hade dåligt med tid, inte råd med konsulter och saknade analytiker.

Jag tror att det finns många inköpschefer som är  i en liknande situation.

Här fyller Inköpsbarometern ett hål på marknaden".

 

Helena Brynolfsson
Initiativtagare till Inköpsbarometern och VD för ProSourcia AB