Övriga tjänster

Nedan är ett axplock av arbetsuppgifter som vi kan avlasta och förstärka er med samtidigt som lönsamheten för ert bolag ökar:

Ta tag i övergripande inköpsfrågor

 • Utveckla en inköpsstrategi för ert bolag för att ta vara på de möjligheter ni går miste om idag.
 • Förbättra ert bolags lönsamhet genom identifiering av effektiviseringar och besparingsmöjligheter samt implementering av dessa (se vår modell).
 • Bygga upp en egen inköpsfunktion: hjälp med strategi, organisation samt rekrytering av personal.


Införa kategoristyrning (Category Management)

 • Spendanalys, kategoriträd, potentialberäkning och prioritering.
 • Rekrytering/träning av Category Leads och Teams.
 • Utveckling av mallar och kategoriplan samt implementering.


Erhålla avlastning, förstärkning eller fylla temporära vakanser

 • Inhyrning av inköpschef, kategoriansvarig eller inköpsanalytiker.
   

Genomföra upphandlingar

 • Framtagande och/eller utveckling av egna märkesvaror.
 • Sourcing av produkter från lågkostnadsländer (LCC).
 • Hjälp vid investeringar och andra större upphandlingar, till exempel nytt IT-system, inköp av större konsultuppdrag eller fastighetsrelaterat inköp.

Utveckla KPI:er: hur förbättrad uppföljning leder till bättre resultat

 • Mätning av besparingar/andra mätetal för att följa inköpsavdelningens progress.
 • Framtagning av snygga dashboards.
   
Grönt inköp
 • Hur kan ni uppnå hållbara inköpslösningar.


Outsourcing av verksamhet

 • Framtagande av underlag, upphandling och implementering.


Arbeta med leverantörsutveckling/-samarbete

 • Utveckling av era leverantörsrelationer - hur gör ni tillsammans kakan större?


Införa Lean Purchasing

 • Arbeta i workshopformat för att införa ständiga förbättringar och få mer ut av din inköpsverksamhet.


Ordning och reda

 • Översyn av alla avtal, omförhandling av oskäliga villkor och ny upphandling där/om  det behövs.
 • Uppföra avtalsförteckning och bevaka så att inte avtal automatiskt förlängs​.